Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Aktualności

Oferta studiów doktoranckich w University of Kansas (USA) dla naszych absolwentów

University of Kansas (USA) zaprasza naszych absolwentów studiów magisterskich na studia doktoranckie w Szkole Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. 

Staż Młoda Redakcja 2020

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej otwiera nabór do programu stażowego dla studentów szukających możliwości publikacji własnych tekstów i zainteresowanych uczestnictwem w projektach przez nas współfinansowanych na terenie całej Polski.

IV Ogólnopolskie Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów

Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej zaprasza młodych badaczy mediów i komunikacji do udziału w IV Ogólnopolskim Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów. Tegoroczna edycja odbędzie się w Bydgoszczy, 4 grudnia 2019 roku.