Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Aktualności

Grant NCBR na studia dualne z humanistyki drugiej generacji

Ponad 1,5 mln zł. przyznało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na studia dualne z humanistyki drugiej generacji, które ruszyć mają od roku akademickiego 2019/2020.

Dr hab. Iwona Benenowska na konferencji w Senacie RP

Dr hab. Iwona Benenowska została zaproszona na konferencję w Senacie RP. Spotkanie pt. Etyka w komunikacji: jak naprawić debatę publiczną w Polsce odbyło się 19 marca 2019 r. Zostało zorganizowane przez Komisję Kultury i Środków Przekazu oraz Zespół Etyki Słowa Rady Języka Polskiego PAN. Otwarcia dokonał Marszałek Senatu RP - Stanisław Karczewski.

Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów PTKS - zapisy

Program mentoringowy FMMiK PTKS to szansa nie tylko na dialog naukowy, ale również propozycja formy współpracy z uznanymi badaczami reprezentującymi nowo utworzoną dyscyplinę nauk o komunikacji społecznej i mediach. W edycji 2019 grono mentorów reprezentują kierownicy 8 sekcji badawczych działających w ramach Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Dr Dominika Popielec na międzynarodowej konferencji Cyberspace 2018, Brno, Czechy

Dr Dominika Popielec wygłosiła referat "Working Methods of Investigative Reporting in the Era of New Technologies" w panelu "Internet and Society" na międzynarodowej cyklicznej konferencji Cyberspace 2018, która odbyła się w dniach 30.11.2018-1.12.2018 w Brnie (Czechy). Konferencja została zorganizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Masaryka i European Academy of Law and ICT

Artykuł dra hab. R. Sajny w bazie Olympic World Library!

Artykuł dra hab. Radosława Sajny, pt. "Branding Rio, Brazil and the environment: A global media coverage of the 2016 Summer Olympics opening ceremony", został opublikowany w prestiżowej bazie Olympic World Library, związanej z The Olympic Studies Centre (Lozanna, Szwajcaria). World Olympic Library zarządzane jest przez MKOl (Międzynarodowy Komitet Olimpijski) oraz Olympic Foundation for Culture and Heritage, która nadzoruje The Olympic Studies Centre.

Dr hab. Iwona Benenowska na międzynarodowej konferencji w Ostrawie

Dr hab. Iwona Benenowska 12 września 2018 roku wygłosiła referat na międzynarodowej konferencji pn. Paremie narodów słowiańskich IX, zorganizowanej przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Ostrawie.

Tytuł referatu:
Star(sz)a kobieta w polskiej paremii - perspektywa antropologiczno-aksjologizująca