Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Aktualności

Artykuł dra hab. R. Sajny w bazie Olympic World Library!

Artykuł dra hab. Radosława Sajny, pt. "Branding Rio, Brazil and the environment: A global media coverage of the 2016 Summer Olympics opening ceremony", został opublikowany w prestiżowej bazie Olympic World Library, związanej z The Olympic Studies Centre (Lozanna, Szwajcaria). World Olympic Library zarządzane jest przez MKOl (Międzynarodowy Komitet Olimpijski) oraz Olympic Foundation for Culture and Heritage, która nadzoruje The Olympic Studies Centre.

Dr hab. Iwona Benenowska na międzynarodowej konferencji w Ostrawie

Dr hab. Iwona Benenowska 12 września 2018 roku wygłosiła referat na międzynarodowej konferencji pn. Paremie narodów słowiańskich IX, zorganizowanej przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Ostrawie.

Tytuł referatu:
Star(sz)a kobieta w polskiej paremii - perspektywa antropologiczno-aksjologizująca

Artykuł dra hab. R. Sajny w międzynarodowym, wielojęzycznym czasopiśmie “Observatorio Journal” (Portugalia)

Artykuł dra hab. Radosława Sajny, pt. „Branding Rio, Brazil and the environment: A global media coverage of the 2016 Summer Olympics opening ceremony”, ukazał się w międzynarodowym, wielojęzycznym czasopiśmie naukowym wydawanym w Portugalii – “Observatorio Journal” (http://obs.obercom.pt/index.php/obs). Czasopismo indeksowane jest w globalnych bazach, takich jak Scopus, EBSCO czy w największej bazie iberoamerykańskiej – Latindex. Niestety, nie znajduje się w bazach polskich, ale polskojęzyczna wersja artykułu (niebędąca wiernym tłumaczeniem, lecz nowym artykułem, bazującym na tych samych badaniach) wkrótce ukazać się ma w jednym z wysoko punktowanych czasopism polskich.  

Dr D. Popielec na międzynarodowej konferencji CEECOM 2018 w węgierskim Szeged

Dr Dominika Popielec z Zakładu Komunikowania Politycznego i Badań nad Mediami naszej Katedry reprezentowała UKW na 11th Central and Eastern European Communicationand Media Conference CEECOM 2018 (http://ceecom2018.hu), organizowanej na Uniwersytecie w Szeged (Węgry) we współpracy z ECREA Central and Eastern European Section oraz ICA Political Communication Division. Dr Popielec wygłosiła referat pt. “A Concept of Investigative Cross-Border Journalism. The Essence and Functioning of the Vsquare Project in the Visegrad Region”, który  został przyjęty z dużym zainteresowaniem.