Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Informacje dla studentów

Harmonogram egzaminów dyplomowych 2020

Opiekunowie roczników

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

studia pierwszego stopnia:

I rok - dr Jarosław Reszka

II rok - dr Wiesław Czechowski

III rok - dr Dominika Popielec

studia drugiego stopnia:

I rok - dr hab. Radosław Sajna, prof. ucz.

II rok - dr hab. Radosław Sajna, prof. ucz.

humanistyka drugiej generacji

I rok - mgr Krzysztof Chmielewski

II rok - mgr Anna Kwapiszewska

III rok - dr Anna Garczewska

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

III rok - dr Elżbieta Pokorzyńska

socjologia

I rok  - dr Aleksandra Nowakowska-Kutra
II rok  - dr Joanna Janiszewska
III rok  - dr Marta Jaskulska

Program praktyk studenckich dla dziennikarstwa i komunikacji społecznej

w roku akademickim 2019/2020

Kierunek

Rok studiów 

Liczba studentów

Imię i Nazwisko opiekuna praktyk

Liczba godzin praktyk 

Zaliczenie wg planu studiów

dziennikarstwo
i komunikacja społeczna
- I st.

III rok

36

mgr Roman Pawlak

120

180 godzin, po IV, V, VI sem.

dziennikarstwo
i komunikacja społeczna
- II st.

II rok

26

mgr Roman Pawlak

60

60 godzin, w IV sem.

humanistyka drugiej generacji
- I st.

I rok 

40

dr Andrzej Kmiecik

120

120 godzin, w II sem.

humanistyka drugiej generacji
- I st.

III rok 

42

dr Andrzej Kmiecik

120

180 godzin (po 60 godzin w sem.

IV, V,VI)

 

Oferta seminaryjna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - I st.

Dr Katarzyna Domańska

Dr Anna Garczewska

Dr Wiesław Czechowski

Dr Dominika Popielec

Dr Aleksandra Nowakowska-Kutra

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - II st.

Dr hab.Radosław Sajna, prof. uczelni

Dr hab. Piotr Siuda, prof. uczelni

Dr Wiesław Czechowski

Dr Anna Garczewska

Dr Dominika Popielec

Humanistyka drugiej generacji

Dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. uczelni

Dr Andrzej Kmiecik

Dr Aleksandra Mochocka

Dr Aleksandra Norkowska

Dr Paweł Schreiber

Socjologia

dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. uczelni

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

dr hab. Zdzisław Kropidłowski, prof. uczelni