Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Informacje dla studentów

Opiekunowie roczników

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

studia pierwszego stopnia:

I rok - dr Bernardeta Iwańska-Cieślik

II rok - dr Jarosław Reszka

III rok - dr Wiesław Czechowski

studia drugiego stopnia:

I rok - dr hab. Radosław Sajna-Kunowsky, prof. ucz.

II rok - dr hab. Radosław Sajna, prof. ucz.

humanistyka drugiej generacji

I rok - mgr Piotr Pieńkowski

II rok - mgr Krzysztof Chmielewski

III rok - mgr Anna Kwapiszewska

socjologia

I rok  - dr Marta Jaskulska
II rok  - dr Aleksandra Nowakowska-Kutra
III rok  - dr Joanna Janiszewska

Program praktyk studenckich dla dziennikarstwa i komunikacji społecznej

w roku akademickim 2020/2021

Kierunek

Rok studiów 

Liczba studentów

Imię i Nazwisko opiekuna praktyk

Liczba godzin praktyk 

Zaliczenie wg planu studiów

dziennikarstwo
i komunikacja społeczna
- I st.

III rok

22

mgr Roman Pawlak

120

120 godzin w VI sem.

dziennikarstwo
i komunikacja społeczna
- II st.

II rok

29

mgr Roman Pawlak

45

45 godzin, w IV sem.

humanistyka drugiej generacji
- I st.

III rok 

29

dr Andrzej Kmiecik

120


120 godzin w VI sem.

socjologia- I st.

III rok 

 6

dr Marta Jaskulska

 

 

 

Oferta seminaryjna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - I st.

Dr Wiesław Czechowski

Dr Katarzyna Domańska

Dr Bernardeta Iwańska-Cieślik

Dr inż. Katarzyna Miętkiewicz-Centała

Dr Aleksandra Nowakowska-Kutra

Dr Anna Pawiak

Dr Dominika Popielec

Dr Katarzyna Wodniak

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - II st.

Dr hab.Radosław Sajna-Kunowsky, prof. uczelni

Dr hab. Piotr Siuda, prof. uczelni

Dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. uczelni

Dr Wiesław Czechowski

Dr Anna Garczewska

Dr inż. Katarzyna Miętkiewicz-Centała

Dr Dominika Popielec

Humanistyka drugiej generacji

Dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. uczelni

Dr Andrzej Kmiecik

Dr Jakub Majewski

Dr Aleksandra Mochocka

Dr Aleksandra Norkowska

Dr Paweł Schreiber

Socjologia

Dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. uczelni

Dr Marta Jaskulska