Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Informacje dla studentów

Dyżur dr Aleksandry Nowakowskiej-Kutry

Dyżur dr Aleksandry Nowakowskiej-Kutry 28.11.2022r. odbędzie się w godz. 12.00-13.30.

Odwołany dyżur dr Marty Jaskulskiej

Dyżur dr Marty Jaskulskiej 28 listopada został odwołany.

dni wolne od zajęć dydaktycznych

W związku z wypełnieniem ankiet ewaluacyjnych przez studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022, zgodnie z prośbą Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz za zgodą JM Rektora, ogłoszono dni wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku:
- Socjologia II rok - 21 grudnia,
- Socjologia III rok - 29 listopada.

Dyżury nauczycieli akademickich w semestrze zimowym 2022/2023

Harmonogram egzaminów dyplomowych

Opiekunowie roczników (2022/2023)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I stopnia:

 • I rok — dr Jarosław Reszka

 • II rok — mgr Michał Żurowski

 • III rok — dr Bernardeta Iwańska-Cieślik

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia:

 • I rok — dr Bernardeta Iwańska-Cieślik

 • II rok — dr hab. Radosław Sajna-Kunowsky, prof. ucz.

Humanistyka drugiej generacji

 • I rok — dr Miłosz Markocki

 • II rok — mgr Anna Kwapiszewska

 • III rok — mgr Piotr Pieńkowski

Socjologia

 • I rok — dr Marta Jaskulska

 • II rok — dr Aleksandra Nowakowska-Kutra

 • III rok — dr Marta Jaskulska

Program praktyk studenckich dla kierunków prowadzonych w IKSIM

Oferta seminaryjna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna — I st.

 • dr Wiesław Czechowski

 • dr Katarzyna Domańska

 • dr Bernardeta Iwańska-Cieślik

 • dr Aleksandra Nowakowska-Kutra

 • dr Anna Pawiak

 • dr Katarzyna Wodniak

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna — II st.

 • dr hab. Radosław Sajna-Kunowsky, prof. ucz.

 • dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. ucz.

 • dr Wiesław Czechowski

 • dr Anna Garczewska

 • dr Dominika Popielec

Humanistyka drugiej generacji

 • dr Andrzej Kmiecik

 • dr Jakub Majewski

 • Péter Makai

 • dr Miłosz Markocki

 • dr Paweł Schreiber

Socjologia

 • dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. uczelni

 • dr Marta Jaskulska