Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Komisje

Komisja Wydawnicza

Skład:

  • dr hab. Radosław Sajna-Kunowsky, prof. ucz. – przewodniczący
  • dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. ucz.
  • dr Anna Garczewska
  • dr Katarzyna Wodniak

Komisja Oceniająca

Skład:

  • dr hab. Radosław Sajna-Kunowsky, prof. ucz. - przewodniczący
  • dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. ucz.
  • dr Anna Garczewska
  • dr Joanna Gomoliszek