Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Komisja Wydawnicza

Skład:
dr hab. Radosław Sajna-Kunowsky, prof. ucz. - przewodniczący
dr hab. Piotr Siuda, prof. ucz.
dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. ucz.
dr Anna Garczewska
dr Dominika Popielec
dr Katarzyna Wodniak