Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Kontakt

Sekretariat Instytutu ds. naukowych:
ul. K. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz, p. 1.38
Piotr Grenda
tel. 52 326 64 35

mob. +48 666 906 790

MS Teams: grendap@ukw.edu.pl 
e-mail: piotr.grenda@ukw.edu.pl 

Sekretariat Instytutu ds. kształcenia:
ul. K. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz, p. 1.40
Sylwia Rumińska
tel. 52 326 64 37
e-mail: sekretariatiksim@ukw.edu.pl