Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Nowoczesne tło. Futurystyczna technologia Nowoczesne tło. Futurystyczna technologia

Tom 1: Nowe Technologie Komunikacyjne – Nowe Wymiary Lokalności

Nowe Technologie Komunikacyjne – Nowe Wymiary Lokalności

pod redakcją Piotra Siudy i Krzysztofa Stachury

Książka podejmuje refleksję nad rosnącym znaczeniem i zmianami charakteru lokalności w kontekście ewolucji narzędzi do komunikowania z wykorzystaniem nowych technologii. Autorów interesuje przede wszystkim to, w jaki sposób poszczególne platformy komunikacyjne wpływają na umiejscowienie lokalności w szerszym kontekście życia społecznego. Nowe technologie komunikacyjne są nierozerwalnie złączone z doświadczeniami i życiem codziennym każdego człowieka, w tym z jego lokalnością. Przedstawiana książka pokazuje, jakie ma to konsekwencje dla naszych instytucji, społeczności lokalnych czy ogólnie – otoczenia, w jakim funkcjonujemy. Całościowe spojrzenie na prezentowane artykuły wyraźnie uświadamia wielowymiarowość, hybrydowość i paradoksalność relacji na styku lokalność-technologie.

Przejdź do wydawnictwa