Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Tom 2: INTERNET, ZDROWIE I CHOROBA Tom 2: INTERNET, ZDROWIE I CHOROBA

Tom 2: INTERNET, ZDROWIE I CHOROBA

INTERNET, ZDROWIE I CHOROBA

– powiązania społeczne, kulturowe i edukacyjne

pod redakcją Piotra Siudy i Magdaleny Pluty

Internet wpływa na to, jak doświadczamy zdrowia i choroby zarówno na poziomie informacyjnym, społecznym, ale też kulturowym. Odbieranie czy poznawanie zdrowia i choroby w internecie to jednocześnie poszukiwanie informacji na ich temat oraz bycie przez owe informacje „kształtowanym”, często w ramach konkretnych grup o charakterystycznej kulturze. Sieć ma dla nas ogromne „zdrowotne” znaczenie. Dzięki niej zwracamy uwagę na zdrowy styl życia, a w sytuacjach kryzysowych staramy się uchronić przed chorobą. Autorzy artykułów w prezentowanej książce poruszają wiele zagadnień wpisujących się w kontekst zdrowia i choroby w internecie, przyczyniając się do wypełniania licznych luk badawczych widocznych w omawianym obszarze.

Przejdź do wydawnictwa