Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Matryce efektów kształcenia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia pierwszego stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia drugiego stopnia