Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Edukacja w zakresie mediów i komunikacji społecznej

Celem projektu, zainicjowanego w naszym Instytucie, jest promowanie wiedzy i kompetencji, opartych na badaniach naukowych naszych pracowników. W ramach projektu prowadzimy wykłady otwarte dla mieszkańców regionu, współorganizujemy Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Mediach, zorganizowaliśmy IV Seminarium Młodych Miedioznawców i Komunikologów PTKS (04.12.2019), występujemy w mediach w roli ekspertów i planujemy kolejne inicjatywy.

Koordynatorem projektu jest dr Dominika Popielec.