Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Monografie pracowników Instytutu

(z dyscypliny nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz socjologii)

 

2023

Elżbieta Pokorzyńska, Małgorzata Pronobis-Brzezińska, Arkadiusz Wagner, Leksykon oprawoznawczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2023.

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2023/leksykon-oprawoznawczy/

 

Radosław Sajna-Kunowsky, National Geographic – globalna marka multimedialna i misja ochrony planety, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2023.

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2023/national-geographic-globalna-marka-multimedialna-i-misja-ochrony-planety/

 

2022

Andrzej Tarczyński, Plus Ultra. Hiszpanie i Pacyfik - kontakt, obcość i komunikacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2022.

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2022/plus-ultra-hiszpanie-i-pacyfik-kontakt-obcosc-komunikacja/

 

Katarzyna Wodniak (wstęp, red. i oprac.), Ksantypy i inne typy: publicystyka Konstancji Hojnackiej, Felicji Stendigowej i Heleny Bartoszek-Zastawniakowej w "Mojej Przyjaciółce", Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego / Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan, Bydgoszcz / Żnin 2022.

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2022/ksantypy-i-inne-typy-publicystyka-konstancji-hojnackiej-felicji-stendigowej-i-heleny-bartoszek-zastawniakowej-w-mojej-przyjaciolce/

 

2021

Zdzisław Gębołyś, Katarzyna Wodniak (red.), Wokół "Katechizmu biblioteki" Paula Ladewiga. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2021.

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2021/wokol-katechizmu-biblioteki-paula-ladewiga-2/

 

Elżbieta Pokorzyńska, Z księgą w herbie. Słownik biograficzny introligatorów warszawskich okresu zaborów, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2021.

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2021/z-ksiega-w-herbie-slownik-biograficzny-introligatorow-warszawskich-okresu-zaborow/

 

Radosław Sajna-Kunowsky, Internet, genealogia i genetyka na przykładzie rodu Kunowskich h. Nałęcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2021.

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2021/internet-genealogia-i-genetyka-na-przykladzie-rodu-kunowskich-h-nalecz/

 

Andrzej Tarczyński (red.), Człowiek w świecie wartości. Wartości jako korelat zachowań zbiorowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2021.

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2021/czlowiek-w-swiecie-wartosci-wartosci-jako-korelat-zachowan-zbiorowych/

 

2020

Radosław Sajna-Kunowsky, Anna Garczewska (red.), Future of Media, Changing Journalism and New Communication, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2020.

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2020/future-of-media-changing-journalism-and-new-communication/

 

Radosław Sajna-Kunowsky, Anna Garczewska (red.), Naprawić media. Wybrane aspekty etyczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2020.

 https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2020/naprawic-media-wybrane-aspekty-etyczne-i-prawne/

 

Piotr Siuda, Magdalena Pluta (red.), Internet, zdrowie i choroba – powiązania społeczne, kulturowe i edukacyjne, seria: „Kultura medialna i komunikacja społeczna” (IKSiM), Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2020.

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2020/internet-zdrowie-i-choroba-powiazania-spoleczne-kulturowe-i-edukacyjnekultura-medialna-i-komunikacja-spoleczna-tom-2/

 

Piotr Siuda, Krzysztof Stachura (red.), Nowe technologie komunikacyjne – nowe wymiary lokalności, seria: „Kultura medialna i komunikacja społeczna” (IKSiM), Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2020.

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2020/nowe-technologie-komunikacyjne-nowe-wymiary-lokalnoscikultura-medialna-i-komunikacja-spoleczna-tom-1/

 

Katarzyna Wodniak, Moja Przyjaciółka (1934-1939). Przebój prasowy Żnińskich Zakładów Wydawniczych Alfreda Krzyckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego / Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan, Bydgoszcz / Żnin 2020.

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2020/moja-przyjaciolka-1934-1939-przeboj-prasowy-zninskich-zakladow-wydawniczych-alfreda-krzyckiego/

 

2019

Wiesław Czechowski, Iwona Benenowska, Anna Bączkowska (red.), Komunikowanie wartości – wartość komunikowania. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Elżbiecie Laskowskiej z okazji 70. urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2019.  

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2019/kominikowanie-wartosci-wartosc-komunikowania/

 

Katarzyna Domańska, Bernardeta Iwańska-Cieślik, Dariusz Spychała (red.), Studia z dziejów książki, bibliotek i prasy. Przegląd badań za lata 2016-2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2019.

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2019/studia-z-dziejow-ksiazki-bibliotek-i-prasy-przeglad-badan-za-lata-2016-2018/

 

Dominika Popielec, Dziennikarstwo śledcze. Istota, funkcjonowanie, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2019.

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2019/dziennikarstwo-sledcze-istota-funkcjonowanie-perspektywy/

 

Radosław Sajna, Media, polityka i sport. Od idei olimpijskiej i fair play do idei ekologicznych i sportowej rewolucji cyfrowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2019.

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2019/media-polityka-i-sport-od-idei-olimpijskiej-i-fair-play-do-idei-ekologicznych-i-sportowej-rewolucji-cyfrowej/

 

2018

Andrzej Tarczyński (red.), Prawo, zwyczaj, moralność jako fundamenty porządku społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2018.

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2018/prawo-zwyczaj-moralnosc-jako-fundamenty-porzadku-spolecznego/

 

Katarzyna Wodniak, Beletrystyka w "Przyjaciółce" - bibliografia 1948-1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2018.

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/archiwum/beletrystyka-w-przyjaciolce-bibliografia-1948-1989/

 

2017

Joanna Gomoliszek, Piotr Siuda (red.), Internet - wybrane przykłady zastosowań i doświadczeń, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017.

http://wnkatedra.pl/pl/p/Internet-wybrane-przyklady-zastosowan-i-doswiadczen-red.-Piotr-Siuda%2C-Joanna-Gomoliszek/22522556

 

Bernardeta Iwańska-Cieślik, Elżbieta Pokorzyńska (red.), Dzieje książki i prasy: przegląd badań za lata 2013-2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017.

 https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2017/dzieje-ksiazki-i-prasy-przeglad-badan-za-lata-2013-2015/

 

Zdzisław Kropidłowski, Political and Social Consciousness of 18th Century Populance in Gdańsk on the Basis of the Gdańsk Book of Wheat Bread Journeyman Baker's Fraternity of 1724-1768, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017.

https://www.znak.com.pl/ksiazka/political-and-social-consciousness-of-18th-century-populace-in-gdansk-zdzislaw-kropidlowski-106073

 

Andrzej Tarczyński, Chacabuco i Maipu 1817-1818, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017.

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2017/chacabuco-i-maipu-1817-1818/

 

2016

Katarzyna Domańska, Ewa Głowacka, Paweł Marzec (red.), Oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016.

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2016/oblicza-przestrzeni-informacyjnej-w-dobie-web-2-0/

 

Ryszard Nowicki, Joanna Gomoliszek, Katarzyna Wodniak (red.), Ochrona zbiorów bibliotecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016.

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2016/ochrona-zbiorow-bibliotecznych/

 

2015

Anna Garczewska, Krzysztof Garczewski, Polskie i niemieckie narracje historyczne w filmach na tle prawa i polityki, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2015.

https://fwpn.org.pl/aktualnosci/16-02-2016-polskie-i-niemieckie-narracje-historyczne-w-filmach-na-tle-prawa-i-polityki-MYXtQn

 

Anna Kokocińska, Społeczna wartość wyższego wykształcenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2015.

https://press.amu.edu.pl/pl/spoleczna-wartosc-wyzszego-wyksztalcenia-3383.html

 

2014

Grażyna Sawicka, Wiesław Czechowski (red.), Sytuacja komunikacyjna i jej parametry: "być nadawcą - być odbiorcą", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.

https://sklep.marszalek.com.pl/pl/pedagogika/2993-sytuacja-komunikacyjna-i-jej-parametry-byc-nadawca-byc-odbiorca.html

 

Andrzej Tarczyński, Obcy: perspektywa doświadczenia grupowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014.

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/archiwum/obcy-perspektywa-doswiadczenia-grupowego/

 

2013

Katarzyna Domańska, Bernadeta Iwańska-Cieślik (red.), Książka i prasa w kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013.

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/archiwum/ksiazka-i-prasa-w-kulturze/

 

Bernadeta Iwańska-Cieślik, Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013. 

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/archiwum/biblioteka-kapituly-katedralnej-we-wloclawku/

 

Andrzej Kmiecik, Informatyka a ontologia: analiza obiektowa jako metoda w ontologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013.

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/archiwum/informatyka-a-ontologia/

 

Radosław Sajna, Media w Hispanoameryce w perspektywie komunikowania globalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013.

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/archiwum/media-w-hispanoameryce-w-perspektywie-komunikowania-globalnego/

 

2012

Elżbieta Laskowska, Wiesław Czechowski, Beata Morzyńska-Wrzosek (red.), Język, natura, cywilizacja, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 2012.

 

2011

Joanna Gomoliszek, Uniwersyteckie pisma studenckie w Polsce w latach 1945-1989, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2011.

 

Radosław Sajna, Europa multimedialna : od Acta Diurna do Europa.eu, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Publicznej Instytut Naukowo-Badawczy "Moveable", Bydgoszcz 2011.

 

2010

Zdzisław Kropidłowski, Dariusz Spychała, Katarzyna Wodniak (red.), Studia z dziejów książki i prasy: przegląd badań za lata 2007-2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010.

 

2009

Katarzyna Domańska, Edukacja czytelnicza i informacyjna w świetle badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009.

 

Katarzyna Domańska, Bernadeta Iwańska-Cieślik, Zdzisław Kropidłowski, Piotr Marzec (red.), Bibliotekarz: uniwersalność i innowacyjność profesji, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009.

 

Bernardeta Iwańska-Cieślik, Aldona Chlewicka, Henryk Dubowik, Inkunabuły i cimelia z XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009.

 

Andrzej Tarczyński, Podbój imperiów Inków i Azteków, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2009.

 

2008

Radosław Sajna, Kolory, zwierzęta, tańce... Niesamowity świat niewerbalny w reklamach telewizyjnych (ujęcie globalne), DSP Publishing, Chicago 2008.

 

Andrzej Tarczyński, Tradycja: społeczne doświadczenie przeszłości, Wydawnictwo Mado, Toruń 2008.

 

2006

Radosław Sajna, Media hiszpańskie : od "Gazety Madryckiej" do latynoskiej teleSUR, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.

 

2004

Andrzej Tarczyński, Ruchliwość społeczna i geograficzna hiszpańskich konkwistadorów XVI wieku, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2004.

 

Katarzyna Wodniak, Współczesna prasa kobieca a sprawy książki: treści literackie w czasopismach: "Przyjaciółka", "Twój Styl", "Cienie i Blaski", Wydawnictwo SBP, Warszawa 2004.

 

2001

Jarosław Reszka, Predykaty mówienia implikujące pojęcie zła w języku polskim, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001.

 

Andrzej Tarczyński, Wartości i postawy w obliczu zderzenia systemów kulturowych: hiszpańscy zdobywcy XVI wieku wobec Nowego Świata, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2001.