Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Jakość Kształcenia

Plany Studiów - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - I st.

Plany Studiów - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - II st.

Plany Studiów - Socjologia