Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Rada Naukowa IKSiM

Skład Rady

Dr hab. Radosław Sajna-Kunowsky, prof. ucz. - przewodniczący
Dr hab. Piotr Siuda, prof. ucz. - wiceprzewodniczący
Ks. prof. dr hab. Zdzisław Kropisłowski
Dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. ucz.
Dr Wiesław Czechowski
Dr Anna Garczewska
Dr Aleksandra Nowakowska-Kutra
Dr Elżbieta Pokorzyńska
Dr Dominika Popielec

Harmonogram posiedzeń

16 marca 2020 r.
(zorganizowana zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczną)

Agenda:

 1. Zatwierdzenie raportu z wykorzystania subwencji IKSiM na rok 2019

21 stycznia 2020 r.

Agenda:

 1. Zatwierdzenie wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Badania Gier i Prosumpcji Medialnej.
 2. Podział środków na badania naukowe w 2020 roku.
 3.  Ewaluacja jednostki.
 4.  Projekt naukowy „Horyzont 2020”.

10 grudnia 2019 r.

Agenda:

 1. Opinia w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Badania Gier i Prosumpcji Medialnej.
 2. Plany naukowe na rok 2020 - perspektywa ewaluacji 2021: plany publikacyjne, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, komercjalizacja badań naukowych.
 3. Akceptacja składu Komisji Wydawniczej IKSiM i skałdu Komisji Oceniającej IKSiM.

15 października 2019r.

Agenda:

 1. Przedstawienie regulaminu Rady Naukowej IKSiM zatwierdzonego przez Rektora UKW oraz zgłoszenie kandydatów do Rady Naukowej Instytutu
 2. Głosowanie i wybór przewodniczącego Rady Naukowej
 3. Wybór wice-przewodniczącego Rady Naukowej
 4. Podział środków na badania naukowe w okresie X-XII 2019r.
 5. Sprawy kadrowe
 6. Ewaluacja w 2021r.
 7. Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów PTKS – 4.12.2019r.
 8. Plany wydawnicze:
 9. Współpraca międzynarodowa
 10. Wykłady gościnne
 11. Konferencje
 12. Plany modernizacji kierunku socjologia
 13. Wniosek dr hab. Piotra Siudy o przejście na stanowisko profesora uczelni.
 14. Wolne wnioski