Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Rada Naukowa IKSiM

Skład Rady

Dr hab. Radosław Sajna-Kunowsky, prof. ucz. – przewodniczący
Dr hab. Piotr Siuda, prof. ucz. – wiceprzewodniczący
Dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. ucz.
Dr Wiesław Czechowski
Dr Anna Garczewska
Dr Aleksandra Nowakowska-Kutra
Dr Elżbieta Pokorzyńska

Dr Dominika Popielec

Dr Katarzyna Wodniak

Harmonogram posiedzeń

14 października 2020 r.
(zorganizowana zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczną)

Agenda:

 1. zatwierdzenie nowego składu Rady Naukowej.

21 września 2020 r.
(zorganizowana zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczną)

Agenda:

 1. wprowadzenie do regulaminów Rad Naukowych dwa punkty do paragrafu 6 (Tryb działania Rady Naukowej)

16 września 2020 r.
(zorganizowana zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczną)

Agenda:

 1. zatwierdzenie  kandydatur na kierowników katedr w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów na nową kadencję: prof. Andrzej Tarczyński - kierownik Katedry Socjologii Kultury i Komunikowania,
  prof. Piotr Siuda - kierownik Katedry Badania Gier i Technologii Informacyjnych,prof. Radosław Sajna-Kunowsky - kierownik Katedry Dziennikarstwa i Badań nad Mediami.

7 września 2020 r.
(zorganizowana zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczną)

Agenda:

 1. zatwierdzenie zaproponowanych zmian w strukturze jednostki.

7 lipca 2020 r.
(zorganizowana zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczną)

Agenda:

 1. podział środków na badania naukowe w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów w 2020 roku.

22 czerwca 2020 r.
(zorganizowana zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczną)

Agenda:

 1. podjęcie uchwały o wyrażeniu poprarcia dla inicjatywy Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej utworzenia Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach przy Polskiej Akademii Nauk.

8 czerwca 2020 r.
(zorganizowana zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczną)

Agenda:

 1. udzielenie rekomendacji dla powołania na stanowisko dyrektora IKSiM dra hab. Radosława Sajnę-Kunowsky'ego, prof. ucz.

5 maja 2020 r.
(zorganizowana zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczną)

Agenda:

 1. wniosek o otwarcie konkursu na stanowisko pofesora uczelni,
 2. akcetacja wniosku Komisji Oceniającej IKSiM w sprawie zmiany stanowiska dr Katarzyny Wodniak.

16 marca 2020 r.
(zorganizowana zdalnie z uwagi na sytuację epidemiologiczną)

Agenda:

 1. Zatwierdzenie raportu z wykorzystania subwencji IKSiM na rok 2019.

21 stycznia 2020 r.

Agenda:

 1. Zatwierdzenie wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Badania Gier i Prosumpcji Medialnej.
 2. Podział środków na badania naukowe w 2020 roku.
 3.  Ewaluacja jednostki.
 4.  Projekt naukowy „Horyzont 2020”.

10 grudnia 2019 r.

Agenda:

 1. Opinia w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Badania Gier i Prosumpcji Medialnej.
 2. Plany naukowe na rok 2020 - perspektywa ewaluacji 2021: plany publikacyjne, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, komercjalizacja badań naukowych.
 3. Akceptacja składu Komisji Wydawniczej IKSiM i skałdu Komisji Oceniającej IKSiM.

15 października 2019 r.

Agenda:

 1. Przedstawienie regulaminu Rady Naukowej IKSiM zatwierdzonego przez Rektora UKW oraz zgłoszenie kandydatów do Rady Naukowej Instytutu
 2. Głosowanie i wybór przewodniczącego Rady Naukowej
 3. Wybór wice-przewodniczącego Rady Naukowej
 4. Podział środków na badania naukowe w okresie X-XII 2019r.
 5. Sprawy kadrowe
 6. Ewaluacja w 2021r.
 7. Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów PTKS – 4.12.2019r.
 8. Plany wydawnicze:
 9. Współpraca międzynarodowa
 10. Wykłady gościnne
 11. Konferencje
 12. Plany modernizacji kierunku socjologia
 13. Wniosek dr hab. Piotra Siudy o przejście na stanowisko profesora uczelni.
 14. Wolne wnioski