Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Rada Naukowa IKSiM

Skład Rady

Dr hab. Radosław Sajna-Kunowsky, prof. ucz. – przewodniczący
Dr hab. Piotr Siuda, prof. ucz. – wiceprzewodniczący
Dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. ucz.
Dr Wiesław Czechowski
Dr Anna Garczewska

Dr Jakub Majewski
Dr Aleksandra Nowakowska-Kutra
Dr Elżbieta Pokorzyńska

Dr Dominika Popielec

Dr Katarzyna Wodniak