Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Rezerwacja sal

Jak rezerwować salę

Pracownicy jednostek UKW zainteresowani rezerwacją sal dydaktycznych proszeni są wypełnienie wniosku i dostarczenie do sekretariatu IKSiM.

Sala 1.32 (BG)

sala komputerowa - 15 osób

Link do USOSWEB


Sala 1.33 (BG)

sala komputerowa - 15 osób

Link do USOSWEB


Sala 1.34 (BG)

sala komputerowa - 25 osób

Link do USOSWEB

Data Dzień tygodnia Od godziny Do godziny
08.05.2020 r.
piątek 11.45
14.45
24.04.2020 r.  piątek 8.30
10.45
 13.03.2020 r.   piątek 9:00   10:55 

Sala 1.39 (BG)

zajęcia online

Sala 1.44 (BG)

sala dydaktyczna- 15 osób

Link do USOSWEB

Data Dzień tygodnia Od godziny Do godziny
31-03-2020 wtorek 19.30 24.00
01-04-2020  środa 0.00 03.00

Sala 1.45a (BG)

sala dydaktyczna- 55 osób

Link do USOSWEB

Rezerwacje poza planem:

Data Dzień tygodnia Od godziny Do godziny
21.09.2020 Poniedziałek
8:00 18:00

Sala 1.46 (BG)

sala dydaktyczna- 19 osób

Link do USOSWEB

Data Dzień tygodnia Od godziny Do godziny
31-03-2020 wtorek 19.30 24.00
01-04-2020  środa 0.00 03.00

Sala 10 (Ogińskiego)

sala wykładowa - 77 osób

Link do USOSWEB

Data Dzień tygodnia Od godziny Do godziny
 21.03.2020 r.  sobota 8:00   18:00 
       

 

Sala 11 (Ogińskiego)

sala wykładowa - 55 osób

Link do USOSWEB

Data Dzień tygodnia Od godziny Do godziny
 21.03.2020 r.  sobota 8:00   18:00 
       

 

Sala 12 (Ogińskiego)

sala wykładowa - 131 osób

Link do USOSWEB

Data Dzień tygodnia Od godziny Do godziny
 21.03.2020 r.  sobota 8:00   18:00