Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Chciałbyś rozpocząć karierę w mediach? Proponujemy dziennikarstwo i komunikację społeczną na UKW!

Chciałbyś rozpocząć karierę w mediach? Proponujemy dziennikarstwo i komunikację społeczną na UKW!

Studia licencjackie na kierunku dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UKW to świetny sposób na rozpoczęcie kariery w mediach. Jest to kierunek dla ludzi chcących znaleźć pracę w tym jakże ciekawym zawodzie.

Zajęcia prowadzone są przez zawodowców pracujących w mediach, dzięki czemu nauczysz się warsztatu dziennikarskiego. Studenci poznają również teorie, zdobywają wiedzę na temat mediów oraz perfekcyjnego komunikowania. Dzięki pracowni telewizyjnej, Radiu Uniwersytet oraz gazetom lokalnym możliwe jest szlifowanie swoich umiejętności jeszcze w trakcie trwania studiów.

- Już na pierwszym roku poznajemy tajniki pracowni prasowej i uczymy się pisać teksty dziennikarskie, także podstawy takie jak tytuł notatki każdy ma już opanowane. Niezwykle ciekawe są zajęcia z dziennikarstwa multimedialnego, pierwszy raz miałam okazje stanąć przed kamera – mówi Aleksandra Wiśniewska studentka I roku.

Student tego kierunku jest wnikliwy, dobrze posługuje się mową i włada piórem, nie ma problemów w kontaktach międzyludzkich oraz potrafi zachować chłodny umysł w sytuacjach stresowych. - Jako student dziennikarstwa i komunikacji społecznej jestem bardzo zadowolony z faktu, że zajęcia są prowadzone przez doświadczonych prowadzących, którzy przepracowali lata w zawodzie i swoje doświadczenia przekazują nam na zajęciach. Daje nam to świetne możliwości rozwoju w wybranych przez nas ścieżkach kariery - twierdzi Szymon Lala, student I roku. Po ukończeniu studiów licencjackich uczelnia ma w ofercie kontynuacje nauki na studiach magisterskich. 

Specjalności:

  • Dziennikarstwo sportowe: Jeżeli interesujesz się sportem, wszystkimi zagadnieniami z nim związanymi i chciałbyś połączyć swoją pasję z zawodem, to trafiłeś idealnie! Specjalność „dziennikarstwo sportowe” przygotuje Cię pod kątem pracy w zawodzie dziennikarza sportowego. Praca w redakcjach sportowych nie będzie dla Ciebie żadnym problemem, poznasz sekrety warsztatu, które ułatwią Ci karierę. Ciekawiło Cię, jak wygląda praca komentatora sportowego? Wszystkiego się dowiesz na zajęciach z komentarza sportowego w telewizji i radiu. Oprócz tego zaznajomisz się z historią sportu oraz terminologią sportową.
  • Reklama, promocja, rzecznictwo prasowe: Ciągle rozwijający się rynek stawia przed dziennikarzami coraz to nowsze i trudniejsze zagadnienia, z którymi muszą się uporać. Zmusza ich to do ciągłego rozwoju. Fundamentem postępu jest wiedza na temat mediów oraz prawidłowego i bezbłędnego posługiwania się polszczyzną zarówno w piśmie, jak i mowie. Wybór tej specjalności na UKW przygotuje Cię do pracy w zawodach bezpośrednio związanych z komunikacją werbalną, m.in. rzecznika prasowego, specjalisty ds. promocji, specjalisty ds. reklamy oraz fachowca ds. nowych aktywności związanych z ekspansją środków masowego komunikowania w życiu społecznym.

- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to atrakcyjne studia, dające dużo interesującej wiedzy o funkcjonowaniu mediów, umiejętności praktycznych, związanych z zawodem dziennikarskim czy branżą reklamową, ale także kompetencji społecznych, pozwalających skuteczniej komunikować się w skomplikowanych relacjach społecznych - tak o kierunku studiów mówi dr hab. Radosław Sajna, kierownik Katedry Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej.

No tak, ale co z pracą po takich studiach?

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę w radiu, prasie czy telewizji. Będą mogli pełnić takie funkcję, jak: dziennikarz prasowy, dziennikarz radiowy, dziennikarz telewizyjny, dziennikarz z zakresu nowych mediów, rzecznik prasowy, pracownik działów PR, specjalista ds. mediów, specjalista ds. promocji, organizator mediów lokalnych, specjalista ds. polityki informacyjnej, specjalista z zakresu fotografii medialnej i reklamowej, specjalista z zakresu reklamy.

Aleksandra Wiśniewska, Szymon Lala, Marcin Eidtner, Klaudia Peplińska, Kinga Smerlińska