Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Studio telewizyjne

Od lutego 2013 roku Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej dysponuje własnym studiem telewizyjnym. Zostało ono sfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach zrealizowanego w Katedrze projektu "Zastosowanie nowoczesnych technologii multimedialnych w promowaniu osiągnięć ośrodków naukowo-badawczych". Dzięki zakupionemu wyposażeniu, które zostało zainstalowane w specjalnie zaprojektowanym otoczeniu, uzyskaliśmy możliwość tworzenia materiałów audio-wideo z wykorzystaniem technologii studia wirtualnego. Centralnym miejscem studia jest profesjonalne pomieszczenie (tzw. greenscreen), które służy do umieszczania występujących osób na tle dowolnego wygenerowanego komputerowo środowiska. Łączenie obrazu z rozmaitymi materiałami multimedialnymi znacznie uatrakcyjnia przekaz, ułatwia przyswojenie informacji i pozwala realizować kreatywne inicjatywy studenckie.