Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Wykłady prof. Laury Incalcaterra McLoughlin

Prof. Laury Incalcaterra McLoughlin z National University of Ireland, Galway był gościem UKW w dniach 5-10 czerwca 2015 r.

W ramach współpracy międzyuczelnianej dr hab. Anną Bączkowskiej, prof. UKW, z prof. Laurą McLoughlin, prof. McLoughlin wygłosiła wykłady dotyczące kształcenia w języku angielskim z wykorzystaniem środków audiowizualnych, w szczególności napisów. Wykłady zorganizowane były dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz filologii obcych. Dr McLoughlin wygłosiła wykłady gościnne w murach UKW już po raz trzeci.