Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
Wykłady otwarte prof. dra hab. Aleksego Awdiejewa i prof. dr hab. Grażyny Habrajskiej

Wykłady otwarte prof. dra hab. Aleksego Awdiejewa i prof. dr hab. Grażyny Habrajskiej

10 stycznia 2018 r. w Bibliotece Głównej UKW przy ul. Karola Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy, odbyły się gościnne wykłady otwarte z udziałem wybitnych językoznawców: prof. dra hab. Aleksego Awdiejewa i prof. dr hab. Grażyny Habrajskiej. W spotkaniu uczestniczył  JM Rektor UKW, prof. dr hab. Jacek Woźny, który w imieniu całej Społeczności Akademickiej powitał zaproszonych gości. Moderatorem prelekcji, a zarazem ich inicjatorką, była prof. dr hab. Elżbieta Laskowska.  W gronie słuchaczy znaleźli się wykładowcy oraz studenci z Katedry Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej, Instytutu Filologii Polskiej,  *Instytutu* Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej czy Instytutu Nauk Politycznych.

Na płaszczyźnie naukowych zainteresowań badacze na bieżąco poruszają  wybrane zagadnienia pozostające w kręgu metodologii gramatyki komunikacyjnej. Prof. A. Aleksy Awdiejew w swoim referacie odniósł się do  teorii parafrazy, wyjaśniając jej aspekty w oparciu o przeprowadzone badania w gronie swoich studentów. Na tym gruncie szeroko rozwinął również pojęcie ,,sensu”. Z kolei prof. G. Habrajska charakteryzowała perswazyjną funkcję komunikatów dwukodowych. Obie prelekcje spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, którzy chętnie włączyli się dyskusję.