Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Wizyta prof. Lidii Smoly z Ukrainy

W dniach 6-14 maja gościliśmy prof. Lidię Smolę z ukraińskiego NTUU KPI (Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy - Politechniki Kijowskiej). Jej wykłady dla studentów dziennikarstwa (i innych chętnych) skupiały się na następujących tematach:
1. Information war: history, methods, trends.
2. Memes and mematic weapon.
3. Behavioral psychology.
4. Topical human challenges: psychological, political, social aspects.
Pani profesor wzięła również udział w międzynarodowej konferencji "The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication", zorganizowanej przez naszą Katedrę w dniach 7-8 maja 2019 r., wygłaszając referat pt.: "Fake news as part of Information Wars".