Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
Gościliśmy prof. Aleksego Awdiejewa i prof. Grażynę Habrajską

Gościliśmy prof. Aleksego Awdiejewa i prof. Grażynę Habrajską

22 maja 2019 r. w Bibliotece Głównej UKW wykłady wygłosili prof. Aleksy Awdiejew z Krakowa (UJ) i prof. Grażyna Habrajska z Łodzi (UŁ) – autorzy gramatyki komunikacyjnej. Zaprezentowane w wykładach zagadnienia wpisują się w nurt komunikatywizmu, którego badacze dążą do wykrycia oraz opisu procesów rządzących naturalną komunikacją werbalną. Prof. Awdiejew w swoim wystąpieniu pt. „Analiza komunikacyjna tekstu” wyeksponował pojęcia rozumowania i rozumienia tekstu jako ważne etapy tworzenia interpretacji tekstu. Autor wskazał na różne zmienne, które wpływają na to, że proces rozumienia jest działaniem twórczym – efektem są odmienne interpretacje tego samego tekstu. Prof. Habrajska w wykładzie pt. „Kategorie gramatyczne a sens” zaprezentowała funkcje komunikacyjne formalnych elementów tekstu. Zwróciła uwagę na to, że strukturalne jednostki poziomu morfologicznego języka łączą się z jednostkami sensu, które w gramatyce komunikacyjnej są przedstawiane za pomocą scenariuszy czasowo-przestrzennych uławiających wgląd w treść komunikatów.    

Nasi Goście od ponad 15 lat wspierają i inspirują badaczy komunikacji językowej pracujących w naszej Katedrze. Każdego roku odwiedzają nas z wykładami gościnnymi, dzieląc się efektami swoich innowacyjnych badań nad komunikowaniem werbalnym.