Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Wykłady gościnne

Prof. dr Maria Grazia Busà

Serdecznie zapraszamy studentów i wykładowców na kolejny wykład gościnny. Naszym gościem będzie nauczyciel akademicki Uniwersytetu w Padwie - Prof. dr Maria Grazia Busà. Wykład odbędzie się 24 kwietnia 2017 r. w siedzibie Katedry Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej na placu Kościeleckich 8 w Bydgoszczy. 

Tytuł wykładu: "Facts, opinions, sexism and racism in the news". ZAPRASZAMY!

 

Pani Profesor jest autorką książki, z której korzystamy na zajęciach

Wykład gościnny prof. Ljiljany Saric

Zapraszamy na wykład gościnny prof. Ljiljany Saric z Uniwersytetu w Oslo. Wykład pt. "Multimodal discourse analysis (with some specific remarks related to journalistic texts)" odbędzie się 11 maja 2016 r. w sali 19.

Wykład gościnny prof. Laury McLoughlin

Zapraszamy na wykład gościnny prof. Laury McLoughlin z National University of Ireland, który odbędzie się 25 maja 2016 r. w sali 19.

Wykłady prof. Laury Incalcaterra McLoughlin

Prof. Laury Incalcaterra McLoughlin z National University of Ireland, Galway był gościem UKW w dniach 5-10 czerwca 2015 r.

W ramach współpracy międzyuczelnianej dr hab. Anną Bączkowskiej, prof. UKW, z prof. Laurą McLoughlin, prof. McLoughlin wygłosiła wykłady dotyczące kształcenia w języku angielskim z wykorzystaniem środków audiowizualnych, w szczególności napisów. Wykłady zorganizowane były dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz filologii obcych. Dr McLoughlin wygłosiła wykłady gościnne w murach UKW już po raz trzeci.