Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
Witamy na stronie Instytutu Komunikacji Społecznej i Mediów UKW! Witamy na stronie Instytutu Komunikacji Społecznej i Mediów UKW!

Witamy na stronie Instytutu Komunikacji Społecznej i Mediów UKW!

Naszymi najbardziej popularnymi kierunkami są dziennikarstwo i komunikacja społeczna, humanistyka drugiej generacji z badaniem i projektowaniem gier oraz socjologia.

o jednostce

Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów powstał w 2019 roku w wyniku połączenia trzech Katedr: Katedry Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej, Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii oraz Katedry Socjologii.

Podstawową dyscypliną naukową Instytutu są nauki o komunikacji społecznej i mediach – w tym właśnie obszarze prowadzone są badania, kierowane przez zatrudnionych w jednostce naukowców, zarówno doświadczonych, jak i młodych, podejmujących się m.in. badań dotyczących rozwoju nowych technologii medialnych. Instytut zatrudnia także praktyków z branży dziennikarskiej, reklamowej, projektowania gier czy badań społecznych, których doświadczenie wykorzystywane jest do celów dydaktycznych.

Instytut prowadzi kilka kierunków studiów o profilu praktycznym:

  • dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I i II stopnia),
  • humanistyka drugiej generacji (badanie i projektowanie gier – I stopnia) 
  • socjologia (I stopnia),
  • a ponadto oferuje kilka kierunków studiów podyplomowych.

Dzięki współpracy z interesariuszami wewnętrznymi (Radio Uniwersytet, Klub Uczelniany AZS UKW, Dział Promocji UKW itd.) oraz zewnętrznymi (media regionalne, internetowe, polonijne, agencje reklamy i PR, firmy z branży gier, instytucje publiczne itd.) nasi studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia już w trakcie studiów, zaś absolwenci – szybkiego awansu zawodowego. Nasz Instytut bierze udział także we współpracy międzynarodowej na gruncie naukowym i dydaktycznym: nasi wykładowcy uczestniczą m.in. w międzynarodowych konferencjach naukowych, a studenci w międzynarodowej wymianie akademickiej w ramach programu Erasmus+.

Kontakt

Sekretariat Instytutu ds. naukowych:
ul. K. Szymanowskiego 3
85-074 Bydgoszcz
p. 1.38

Piotr Grenda
tel. 52 326 64 35

mob. +48 666 906 790

MS Teams: grendap@ukw.edu.pl 
e-mail: piotr.grenda@ukw.edu.pl 

Sekretariat Instytutu ds. kształcenia:
ul. K. Szymanowskiego 3
85-074 Bydgoszcz
p. 1.40

Sylwia Rumińska
tel. 52 326 64 37
e-mail: sekretariatiksim@ukw.edu.pl