Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Jak rezerwować salę

Pracownicy jednostek UKW zainteresowani rezerwacją sal dydaktycznych proszeni są wypełnienie wniosku i dostarczenie do sekretariatu IKSiM.

 

Sekretariat Instytutu ds. naukowych:
ul. K. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz, p. 1.38

Piotr Grenda
tel. 52 326 64 35
e-mail: piotr.grenda@ukw.edu.pl

 

Sekretariat Instytutu ds. kształcenia:
ul. K. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz, p. 1.40

Ewa Parszyk
tel. 52 326 64 37
e-mail: ewa.parszyk@ukw.edu.pl